Nowohucki alfabet - perspektywy

Podsumowanie fazy badawczej projektu „Nowohucki alfabet – perspektywy”

Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się do działań zmierzających do wydania drugiej części nowohuckiego leksykonu. W badaniach za pomocą ankiet oraz bezpośrednio podczas spotkań i warsztatów wzięło udział prawie 70 osób! Spotkania odbywały się w różnych rejonach Krakowa, a także poza nim. Za pomoc w ich organizacji dziękujemy partnerom i przyjaciołom naszej inicjatywy.

Otrzymaliśmy od Państwa ciekawe propozycje haseł – część zgłoszono za pomocą ankiety on-line Skojarzenia i wyrażenia (łącznie otrzymaliśmy ponad 30 wypełnionych formularzy), jednak większość pomysłów zebraliśmy podczas spotkań i warsztatów. Tegoroczny leksykon zostanie podzielony na dwa człony – w pierwszym zaprezentujemy spojrzenie na Hutę z oddali. W drugim zbierzemy wyrażenia zgłoszone przez byłych i aktualnych nowohucian – nowe w stosunku do zebranych w ubiegłym roku. Będą wśród nich prawdziwie nowohuckie „smaczki”! Na przykład dzięki zaangażowanym w projekt emerytowanym pracownikom Kombinatu, pozyskaliśmy sporo fraz i słów związanych z „robotą na Hucie” 🙂 Opracowane hasła będziemy publikować na stronie projektu od połowy sierpnia. Wtedy też pracę nad tworzeniem znaków do nich podejmie grupa Głuchych, a zespół projektowy zajmie się opracowaniem do druku publikacji i nowej, kolorowej mapy zbierającej hasła z obu edycji projektu.

W trakcie spotkań projektowych i za pośrednictwem ankiety on-line Plusy i minusy zbieraliśmy też opinie na temat zmian, zachodzących w nowohuckich dzielnicach na przestrzeni siedmiu dekad. Dostrzeżone zmiany, obejmujące wiele aspektów życia społecznego, zostaną w sierpniu zaprezentowane w formie kalendarium na stronie internetowej. Spostrzeżenia badanych posłużą też do opracowania wstępu i narracji w szykowanym leksykonie, nad którego stworzeniem pracuje zespół projektowy.

O dalszych postępach będziemy informowali na bieżąco. Koniecznie bądźcie z nami, śledźcie naszą stronę i media społecznościowe!