Nowohucki alfabet - perspektywy

Opis projektu

Projekt „Nowohucki alfabet – perspektywy”, który uzyskał dofinansowanie Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Ojczysty – dodaj do ulubionych 2021”, to kontynuacja międzypokoleniowych działań mających na celu określenie wyrażeń definiujących Nową Hutę i nowohucian, uzupełniających hasła z 2020 r. o perspektywę patrzenia na tę część Krakowa przez mieszkańców innych dzielnic oraz podkrakowskich miejscowości. Naszym celem będzie stworzenie kalendarium zmiany postrzegania nowohuckich dzielnic i nowohucian przez „resztę świata” – od okresu utożsamiania ich z etosem socjalistycznej pracy, aż po dzisiejszy obraz Huty jako jednego z najspokojniejszych i najlepszych do mieszkania miejsc w Krakowie. Zewnętrzy obraz złożony z opracowanych na podstawie wywiadów i wspomnień haseł posłuży badaczom do zderzenia dwóch perspektyw patrzenia na Hutę.

Badaniami zostaną objęci mieszkańcy krakowskiego Podgórza i Śródmieścia oraz podkrakowskich gmin. Do projektu zaprosimy oczywiście również nowohucian – tym razem w roli gospodarzy projektu i przewodników po „małej ojczyźnie”.

Druga część leksykonu, tak jak i pierwsza, będzie zawierała hasła dostępne również dla osób z niepełnosprawnościami narządu słuchu i wzroku.

Sposobem podsumowania drugiej odsłony projektu będzie utworzenie mapy Huty z hasłami z dwóch lat i spacer ich szlakiem z elementami gry terenowej.

Czarno- biała fotografia. Poziomo w rzędzie ułożone różnej wielkości koła zębate. Na środku grafiki logo projektu w formie nawiasów kwadratowych, przesuniętych względem siebie góra-dół, tworząc literę s. Lewy w kolorze czerwonym, prawy różowym.

ORGANIZATORZY DZIAŁAŃ

Organizatorem projektu jest Ośrodek Kultury Kraków-Nowa Huta, a partnerami projektu instytucje: Centrum Kultury Podgórza, Krakowskie Forum Kultury, Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie oraz organizacje: Fundacja Grupa MIGAWKI i Stowarzyszenie Przyjaciół Nowej Huty.

Czarno- biała fotografia, widok z góry na laptopa. Wyciągnięte trzy ręce wskazują palcami na klawiaturę i monitor. Na środku grafiki logo projektu w formie nawiasów kwadratowych, przesuniętych względem siebie góra-dół, tworząc literę s. Lewy w kolorze czerwonym, prawy różowym.

WEŹ UDZIAŁ W PROJEKCIE!

Do udziału w projekcie zapraszamy wszystkich którzy mają coś do powiedzenia o Nowej Hucie lub na jej temat! Mogą to być wspomnienia, zasłyszane opinie, anegdoty – wszystko, co może posłużyć w celu poszerzenia perspektywy patrzenia na nowohuckie dzielnice i ich mieszkańców.

Aby przystąpić do projektu zapoznaj się z REGULAMINEM PROJEKTU i wypełnij formularz zgłoszenie udziału w projekcie.

Zgłoszenia przyjmujemy do 30 kwietnia 2021.

Czarno- biała fotografia. Zbliżenie na dłonie – większą i mniejszą, prawdopodobnie męską i kobiecą. Mężczyzna trzyma otwartą dłoń skierowaną wnętrzem do góry a dłoń kobiety położona jest wnętrzem na jego dłoni. Na środku grafiki logo projektu w formie nawiasów kwadratowych, przesuniętych względem siebie góra-dół, tworząc literę s. Lewy w kolorze czerwonym, prawy różowym.

DOSTĘPNOŚĆ

W celu umożliwienia udziału w projekcie osobom g/Głuchym oraz słabowidzącym i niewidomym, zdecydowaliśmy się na równoczesne prowadzenie działań w POLSKIM JĘZYKU MIGOWYM (PJM) oraz zamieszczanie informacji, a w późniejszej fazie haseł naszego słownika w formie PLIKÓW DŹWIĘKOWYCH. Mamy nadzieję, że dzięki temu nasz projekt stanie się dostępny dla wszystkich pasjonatów Nowej Huty.

Podczas spotkania finałowego, spaceru i gry obecni będą tłumacze PJM oraz asystenci osób niewidomych.

Czarno- biała fotografia. Zbliżenie na otwarty kalendarz, na którym leży ołówek. Na środku grafiki logo projektu w formie nawiasów kwadratowych, przesuniętych względem siebie góra-dół, tworząc literę s. Lewy w kolorze czerwonym, prawy różowym.

HARMONOGRAM PROJEKTU

do 30 kwietnia 2021:

 • przyjmowanie zgłoszeń – deklaracji udziału w projekcie;
 • zamieszczenie mapy z hasłami zebranymi w ubiegłorocznej edycji

do 30 czerwca 2021:

 • przeprowadzenie badań: zbieranie i opracowywanie haseł (ankiety i wywiady on – line, w razie możliwości – spotkania)

lipiec 2021:

 • redakcja haseł przez zespół projektowy
 • tłumaczenie haseł na PJM przez grupę roboczą g/Głuchych

sierpień – wrzesień 2021:

 • sukcesywne zamieszczanie haseł słownika w wersji on-line (pisane, PJM i audio);
 • opracowanie i zamieszczenie mapy z hasłami opracowanymi w bieżącej edycji projektu

wrzesień 2021:

 • przygotowanie i wydruk publikacji oraz mapy z hasłami z obu edycji

od września – do połowy października 2021:

 • przygotowanie trasy spaceru szlakiem haseł oraz rozgrywki terenowej na jego trasie

połowa października 2021:

 • otwarte spotkanie finałowe dla uczestników projektu i wszystkich zainteresowanych osób;
 • spacer szlakiem haseł i mini-gra terenowa
 • promocja wydania książkowego słownika

Każdy uczestnik finału otrzyma bezpłatnie wydanie książkowe słownika „Nowohucki alfabet – perspektywy” oraz mapkę z hasłami i trasą spaceru.